Gräsbeteskött

Nötkreatur är idisslare och är gjorda för att äta gräs (herbivorer). Därför får våra nötdjur ingen spannmål/kraftfoder. Ett intensivt skött bete

är basen i vår uppfödning. Djuren flyttas dagligen under växtsäsongen vilket ger gräset tid till återhämtning, minskar parasittrycket och 

är ett naturligt beteende för djuren. Betet ger ett kött med högre Omega-3 halt och bättre förhållande Omega-3/Omega-6. 

 

Vi bestämmer hur ofta vi vill flytta djuren utifrån tillväxttakten för gräset och även de individuella kraven, men i genomsnitt varje dag 

(minst var 3e dag och ibland så ofta som två gånger om dagen). Dagliga flyttar till nytt gräs och bort från sin spillning imiterar djurens

naturliga beteende och eftersom vi ser djuren kan vi i tidigt skede se om någon inte mår så bra. Långliggande betesvallar  som inte plöjs,

utvecklar stora rotsystem som binder koldioxid i marken. När djuren betar trampar de ner ett skyddande lager av växter och gödslar

marken samtidigt, vilket ökar mullhalten.