Om oss

Vi är en öppen gård för våra kunder, men det är inte alltid vi har tid att visa runt, så om ni har långt att åka hör av er innan.

Vår filosofi

  • Ingen konstgödning och inga växt- eller insektsgifter.
  • Vi vill återknyta bandet mellan producent och konsument och hoppas att ni också tycker att det är viktigt, därför tror vi på att hålla kundkretsen inom ett par timmars bilväg så att ni lätt kan slänga in barn och svärmor i bilen och göra en dagsutflykt.
  • Ett handslag är bättre än alla märken och sigill i världen.

 

Våra djur/produkter

  • Vår egentliga huvudprodukt är en levande matjord med ett rikt mikroliv och hög humushalt samt ett levande och diversifierat landskap som ger tama såväl som vilda djur och växter goda möjligheter att frodas.
  • Betet ger ett kött med högre Omega-3 halt och bättre förhållande Omega-3/Omega-6.
  • Slakt på litet närbeläget slakteri ger korta transporter och mindre stress.
  • Djuren har möjlighet att gå ute året om.
  • Vi slaktar inga stutar under 24 månader (2 betesperioder), detta för att de skall hinna växa färdigt och påbörja fettansättning.